Mgr. Božena Kopřivová

JOALIS – Metóda MUDr. J. Jonáša a MUDr. H. Clarka

Mgr. Božena Kopřivová je profesionálny certifikovaný hypnoterapeut a lektor Celostnej hypnoterapie, klinickej liečebnej hypnózy, regresnej hypnoterapie a spirituálneho regresu pôsobiaci v Žiline.

Vzdelanie, odborné kurzy a výcviky

Vysokoškolské vzdelanie som získala na Žilinskej univerzite v Žiline a Trnavskej univerzite v Trnave v špecializovanom odbore pedagogiky. Počas štúdia som sa zameriavala predovšetkým na psychológiu, špeciálnu a sociálnu pedagogiku, celostnú pedagogicko – psychologickú pomoc, pedagogické a výchovné poradenstvo a diagnostiku pre pre telesne, zdravotne a sociálne znevýhodnené a traumatizované deti ako aj dospelých v profesionálnej andragogike. Celé štúdium vrátane štátnych skúšok z všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie a psychológie osobnosti som absolvovala s vyznamenaním a mnohými oceneniami.

Vo svojom živote som absolvovala odborné kurzy a výcviky ďalej zamerané na holistickú medicínu, sebarozvoj a hlbšie sebapoznanie človeka. Disponujem praktickými znalosťami z oblasti relaxácie, riadenej meditácie, autogénneho tréningu, Jacobsonovej progresívnej svalovej relaxácie, holotrópneho dýchania, rodinných konštelácií apod. V relevancii na hypnoterapiu boli najdôležitejšími výcvik Hlbinnej abreaktívnej psychoterapie (regresnej terapie) podľa Ing. Andreja Dragomireckého, výcvik prenatálnej terapie a terapie detstva vedenej Ing. Patrikom Balintom, kurz klinickej hypnózy Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti vedenej Doc. Mudr. Jozefom Haštom PhD., dlhodobý výcvik certifikovaného akreditovaného štúdia Celostnej hypnoterapie spoločnosti Senaz vedený Mgr. Andreou Okleštekovou, kurz regresnej hypnózy vedený Mgr. Andreou Okleštekovou, výcvik spirituálneho regresu vedený Bernadetou Hodkovou registrovanou v Past Life Regression Academy, ako aj štúdium medzinárodne uznávanej liečebnej metódy „Cesta“ podľa Brandon Bays a LBL hypnózy podľa M. Newtona.

Poskytované služby

  • Klinická liečebná hypnóza
  • Celostná hypnoterapia
  • Cesta (B. Bays)
  • Cesta pre deti
  • Regresná (reinkarnačná) hypnoterapia (Weiss)
  • Spirituálny regres (Michael Newton, Andy Tomlinson)
  • Hlbinná abreaktívna terapia (A. Dragomirecký)
  • Relaxácie, autogénny tréning
  • Vizualizačné techniky
  • Výchovné poradenstvo a poradenstvo zamerané na osobnostný rozvoj

Kontakt

Mgr. Božena Kopřivová

Tel.: 0917 200 476
E-mail.: info@hypnocentrum.sk