Medicina Alternativa Slovakia

Asociácia terapeutov a priaznivcov

alternatívnej medicíny

Medicina Alternativa Slovakia predstavuje otvorenú organizáciu, ktorej ambíciou je privítať vo svojom podpornom kruhu všetkých (fyzické i právnické osoby), ktorí majú spoločný dlhodobý cieľ – vzdelávanie a výchovu špecialistov v oblasti komplementárnej medicíny, v spolupráci s odborníkmi a špecialistami daných odborov a Akadémiou tradičných vied MAE.

Dozvedieť sa viac

Odlíšte svoju terapeutickú prax  a zviditeľnite svoje služby členstvom v nadnárodnej skupine

Našim cieľom je spojiť a zastrešiť overených, certifikovaných a kvalifikovaných terapeutov. Podporiť ich k vzájomnej spolupráci a vzájomnému zdieľaniu skúseností a poznatkov. Našou ambíciou je vytvoriť platformu špecialistov, ktorí vynikajú nielen svojou odbornosťou ale aj ľudskými kvalitami, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou vykonávania akejkoľvek terapeutickej praxe.

akreditacna peciatka MAS uprava final tyrkysova

Ak ste školiteľom, lektorom alebo učiteľom akéhokoľvek programu, ktorý spadá do konceptu komplementárnych terapií, táto sekcia je určená práve vám. Dnes máme na trhu množstvo rôznych kurzov a preto práve vy, máte teraz možnosť zvýšiť a pridať hodnotu k vašej cennej školiteľskej práci.

Organizácia Medicina Alternativa Slovakia je jedinou neštátou inštitúciou na Slovensku, ktorá má akreditačnú činnosť schválenú Ministerstvom vnútra SR v Stanovách VVS/1-900/90-38235 v článku III., bod 3, písmeno g. zo dňa 3.10.2011.

Dozvedieť sa viac