Akreditované vzdelávacie programy

Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie

Poskytovateľ kurzu:  Komora celostnej hypnoterapie

Akreditovaný kurz celostnej hypnoterapie je určený pre odborníkov a terapeutov v oblasti psychológie, alternatívnej medicíny a všetkých pomáhajúcich profesií.

Kurz je zameraný na vytvorenie základných zručností a osvojenie nevyhnutných teoretických poznatkov a techník celostnej hypnoterapie. Počas stretnutí majú účastníci možnosti nácviku osvojených techník a supervízie. Každý absolvent obdrží študijný materiál a po každom stretnutí nahrávky z praktických cvičení. Po úspešnom absolvovaní získa certifikát v slovenskom a anglickom jazyku o absolvovaní akreditovaného štúdia.

Akreditovaný kurz regresnej hypnoterapie

Poskytovateľ kurzu:  Komora celostnej hypnoterapie

Kurz regresnej hypnoterapie je organizovaný výsostne zážitkovo s ohľadom na odbornú prax tak, aby dokázal budúcich terapeutov pripraviť po ľudskej i profesionálnej stránke na zvládanie tejto náročnej a zodpovednej úlohy.

Obsahom kurzu je okrem regresnej a reinkarnačnej aj LBL (Life Between Lives) hypnoterapia. Jej zakladateľom je PhD. Michael Newton a predstavuje cestu za najhlbším poznaním našej duše. Pomáha nám vrátiť sa do obdobia prežitého medzi našimi pozemskými životmi a rozpomenúť si na svoje poslanie, rodinu svojej duše a ďalšie dôležité fakty, vďaka ktorým sa pohľad na náš súčasný život a jeho perspektíva výrazne rozširujú.

Akreditovaný kurz – Hirudoterapia

Poskytovateľ kurzu:  Altechniky s.r.o. – Radko Legát

Akreditovaný kurz – Hirudoterapia je tá správna voľba pre všetkých nadšencov alternatívnej medicíny, ktorí chcú pomáhať ľuďom prostredníctvom prírody. Navštevujú ho zdravotné sestry, maséri, lekári, veterinári, fyzioterapeuti, športoví tréneri ale aj bežní občania, ktorí majú doma príbuzného, ktorému chcú pomôcť. 

Hirudoterapia je terapia s pijavicou lekárskou. Terapia prebieha tak, že sa pijavica lekárska aplikuje na telo, na konkrétne lokálne miesto v blízkostí problému alebo na vopred vybraný bod podľa typu problému a účelu, ktorý očakávame. Terapia sa uskutoční tým, že počas satia – kŕmenia sa,  vstrekuje pijavica do tela takzvané bioaktívne látky. Absolvovaním Akreditovaného kurzu – Hirudoterapia vám pomôže otvoriť viac možností a šancí na pracovné príležitosti.