Naši členovia

EG

Eva Gugliucciello

Pracuje ako naturopat a konkrétne sa venuje chromopunktúre, ktorú prezentovala na 3. mezinárodnom kongrese Mediciny Alternativy Europe o.s., ktorý sa konal v spolupráci s Akademií tradičních věd MAE o.p.s.. Jej práca sa sústreďuje na energetickú oblasť, do ktorej spadajú rôzne holistické terapie, ako aj chromopunktúra, ale aj rôzne manuálne energetické techniky ako napr. TUI NA - čínska masáž, AYURVEDSKÁ MASÁŽ, KINEZIOLOGIA a pod.

MS

Dr. Mária Seböková

JOALIS – Metóda MUDr. J. Jonáša a MUDr. H. Clarka (Detoxikácia – odstraňovanie vplyvov škodiacich organizmu). Spôsob práce s človekom a s jeho zdravotnými problémami i spôsobmi prevencie môžeme rozdeliť na metódy oficiálnej vedeckej medicíny a metódy alternatívne. Alternatívne metódy patria väčšinou do oblasti prírodnej medicíny. Riadenú a kontrolovanú detoxikáciou radíme medzi alternatívne metódy prírodnej medicíny.

MAS_r-legat

Radko Legát

Altechniky s.r.o. - Pijavicami lekárskymi sa zaoberáme od roku 200. Postupom času sme získali akreditáciu MV SR a úzko spolupracujeme s Akadémiou vied SR, vďaka čomu vznikli aj vysokoškolské skriptá pre lekárov. Postupne sme začali experimentovať s vlastným chovom pijavíc, čo sa nám nakoniec podarilo. Spolupracujeme aj so Slovenským Červeným krížom v Martine. Poskytujeme: Hirudoterapiu – pijavice lekárske, terapiu mušími larvami, vyšetrenie živej kvapky krvi pod mikroskopom a poradenstvo.

KCH

Komora celostnej hypnoterapie

Mgr. Andrea Oklešteková

Komora celostnej hypnoterapie vznikla s cieľom poskytnúť vysoko kvalifikovanú podporu všetkým hypnoterapeutom, ktorí pristupujú k svojim klientom celostne a zároveň rešpektujú ich jedinečnosť. Združuje hypnoterapeutov, ktorí svojim profilom zodpovedajú profesným, etickým a ľudským požiadavkam Komory v oblasti strednej Európy. Komora zodpovedá za svojich členov, podporuje ich a ručí za ich terapeutickú prax. Tým poskytuje všetkým, ktorí hľadajú hypnoterapeutickú pomoc, možnosť nájsť vhodného kvalifkovaného terapeuta.

Elearn

eLearningAcademy

Ing.Jana Jašková

eLearning Academy vznikla ako prvá inštitúcia na Slovensku a to s hlavným cieľom: Sprístupniť možnosť vzdelávania verejnosti, ale aj profesionálnym liečiteľom v oblasti alternatívnej medicíny a to formou online štúdia. Zakladateľom eLearning Academy je Ing. Jana Jašková, ktorá je odborným garantom poskytovaných kurzových informácií a materiálov. Svoje odborné vzdelanie získala nielen na Slovensku, ale najmä vo Veľkej Británii a USA, a je zároveň certifikovanou terapeutkou jednotlivých holistických terapií.

SAKH

SAKHom

MVDr. Jana Kolenová

Je klasická homeopatka s bohatou praxou v Košiciach. Má pacientov z celého Slovenska, zväčša celé rodiny. Študovala na Homeopatickej akadémii v Prahe u Mgr. Čehovského a na Slovenskej akadémii klasickej homeopatie. Svoje vedomosti si stále prehlbuje účasťou na prednáškach zahraničných homeopatov a neustálym samoštúdiom. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok na Slovenskej akadémii klasickej homeopatii (SAKH) má oprávnenie používať titul SAKHom. Je registrovaným členom Slovenskej komory homeopatov. Publikuje svoje úspešné prípady v prestížnom svetovom homeopatickom časopise Interhomeopathy a v časopise Vitalita.