Podmienky akreditácie

Členovia organizácie Medicina Alternativa Slovakia majú možnosť požiadať o akreditáciu výukových a odborných programov jednotlivých smerov komplementárnej medicíny. Akreditačná činnosť bola schválená MV SR v Stanovách združenia zo dňa 3.októbra 2011.

Všeobecné pokyny k akreditácii a Akreditačný formulár

Reakreditačný formulár k stiahnutiu (obnova priznanej akreditácie)

Po splnení akreditačných podmienok, žiadateľ obdrží:

  • akreditačný certifikát  potvrdzujúci spoľahlivosť a komplexnosť poskytovaných služieb v odbore
  • logo akreditovaného progamu, ktoré môže používať na svojom webe a pri propagácii svojej činnosti
  • akreditovaný program žiadateľa bude zverejnený v registri poskytovateľov kurzov na webe Medicina Alternativa Slovakia a propagovaný spolu so všetkými poskytovanými vzdelávacími programami
  • absolventi akreditovaného vzdelávacieho programu obdržia Osvedčenie, ktoré vydáva Medicina Alteranativa Slovakia na základe podkladov poskytovateľa programu a úhrade administratívnych poplatokov v zmysle aktuálneho sadzobníka MAS.

Pre bližšie informácie o akreditačných podmienkach nás kontaktujte na email info@medicina-alternativa-slovakia.sk