O nás

Medicina Alternativa Slovakia

Medicina Alternativa Slovakia je neziskovou organizáciou, ktorá vznikla s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti o jednotlivých smeroch komplementárnych terapií. Združenie bolo založené ako národná organizácie medzinárodnej neziskovej skupiny Medicina Alternativa International (MAI) a kontinentálnej organizácie Medicina Alternativa Europe (MAE) so sídlom v Prahe, Česká republika.

Dňa 3. októbra 2011 bolo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zaregistrované združenie „Medicina Alternativa Slovakia“ s prideleným číslom (IČO) 42256135.

logo

Medicina Alternativa Slovakia je vedúcou neziskovou organizáciou združujúcou profesionálnych terapeutov rôznych smerov a odborov komplementárnych terapií na Slovensku. Sme neziskovou organizáciou, ktorá je vedená terapeutmi pre terapeutov a priaznivcov alternatívnej medicíny. Hlavná aktivita organizácie je zameraná na podporu našich členov a poradenstvo pre záujemcov o terapiu. Nevyhnutnou súčasťou profilu člena je neustále zvyšovanie profesionality a rozširovanie svojich poznatkov v oblasti svojho pôsobenia.