Na stiahnutie

Prihláška nového člena

Stanovy Medicina Alternativa Slovakia, o.z.

Etický kódex člena

Všeobecné pokyny k akreditácii a Akreditačný formulár

Reakreditačný formulár (obnova priznanej akreditácie)