Prihláška člena

Vyplnenú prihlášku za člena organizácie Medicina Alternativa Slovakia prosíme vyplniť, podpísať a zaslať spolu s kópiou dokladu o úhrade jednorazového a členského príspevku, v elektronickej forme na adresu  info@medicina-alternativa-slovakia.sk

Vyplnením prihlášky člena organizácie Medicina Alternativa Slovakia vyjadrujete svoj súhlas so Stanovami organizácie.

Stiahnuť prihlášku