The Open International University – OIU

OIU bola založená v roku 1962 pri príležitosti konania svetovej zdravotníckej konferencie a pod záštitou svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Alma Ate, s cieľom medzinárodného uznania alternatívnej medicíny. Tento cieľ mal byť naplnený do roku 2000, ktorý sa mal stal zlomovým v rámci holistického prístupu k životu.

V skutočnosti, tento trend začal ešte pred nástupom nového tisícročia, k čomu prispela najmä nespokojnosť verejnosti so západným systémom liečby. Verejnosť sa čoraz viac zaujíma a hľadá odborníkov, ktorí využívajú celostný pohľad na zdravie človeka, pred predpisovaním liekov, ktoré potláčajú len symptómy ochorenia.