Akreditácia

Čo by ste mali vedieť o akreditácii kurzov alternatívnej medicíny

Ak ste lektorom akéhokoľvek vzdelávacieho programu, ktorý spadá do konceptu komplementárnej medicíny, môžete sa pokúsiť získať akreditáciu. Dnes máme na trhu množstvo rôznych kurzov a preto práve vy, máte teraz možnosť zvýšiť a pridať hodnotu k vašej cennej školiteľskej práci.

Organizácia Medicina Alternativa Slovakia je jedinou neštátou inštitúciou na Slovensku, ktorá má akreditačnú činnosť schválenú Ministerstvom vnútra SR v Stanovách VVS/1-900/90-38235 v článku III., bod 3, písmeno g. zo dňa 3.10.2011.

Neštátny proces

Akreditácia jednotlivých smerov holistických terapií je neštátny proces revízie poskytovaných služieb, poskytovateľa služieb ako aj jednotlivých lektorov

Kvalita

Dôkaz o kvalite poskytovaných informácii dokumentuje, prezentuje a predkladá poskytovateľ vzdelávacieho programu a nie akreditačná komisia. Poskytovateľ kurzov musí preukázateľným spôsobom dokázať Akreditačnej komisii, že vzdelávacie programy, na ktoré je akreditácia žiadaná, v plnej miere spĺňajú všetky štandardy.

Správnosť informácií

Akreditačná komisia preveruje informácie o žiadateľovi zo všetkých dostupných zdrojov na potvrdenie správnosti a presnosti údajov, ktoré uvádza žiadateľ o akreditáciu.

Čestnosť a súlad

Akreditácia je formálnym procesom, avšak nie menej významným, najmä v dnešnej dobe a pri širokom množstve rôznych vzdelávacích programov holistických terapií. Hlavným cieľom akreditovaných programov je súlad organizácie poskytujúcej akreditáciu a vzdelávacej inštitúcie, ktorý je v prvom rade v prospech študenta v duchu čestnosti, správnosti a kvality poskytovaných informácií a výsledného vzdelania absolventa.