Vzdelávací program

OUI zakladá medzinárodné výukové programy a školiace strediská, v ktorých študenti získajú poznatky o rôznych prúdoch alternatívnej medicíny a ich prínosu a vplyvu na ľudské zdravie. Vďaka vzťahom OUI s medzinárodne akreditovanými vzdelávacími zariadeniami štúdiom komplementárnej medicíny prešlo už viac ako 165 000 študentov, z ktorým sú vysokokvalifikovaní odborníci rôznych oblastí alternatívnej medicíny. Našim cieľom je ponúknuť odborné vzdelávacie programy nielen pre lekárov, ale rozšíriť alternatívnu medicínu a jej potenciál pre spoločnosť ako celok.

Medicina Alternativa a The Open International College for Complementary Medicines sa zapísala do registra vyššieho odborného vzdelania a bola uznaná vládou Sri Lanky ako samostatná výuková afiliácia organizácie Medicina Alternativa. Zároveň je oprávnená vydávať medzinárodne uznávané tituly absolventom štúdia, ktoré sú uznávanými v mnohých krajinách, vrátane USA. OIU bola v roku 1980 uznaná Chartou OSN pod rezolúciou č. 35/55/5/XII/1980.

Počas svojho života, zakladateľ The Open International University Dr. Sir Anton Jayasuriya veril, že vzdelanie je jedným z najlepších spôsobov, ako zmeniť ľudstvo.

„Dajte hladnému potravu dnes, a on bude hladný zas zajtra. Radšej ho naučte rybárčiť a bude sa vedieť nakŕmiť sám.“

Dozvedieť sa viac
Prof_Dr_sir_Anton_Jayasuriya

Dr. Sir Anton Jayasuriya

(zakladateľ Open International University)

Profesori a liečitelia s bohatými skúsenosťami a znalosťami zo všetkých častí sveta sa spojili, aby vytvorili učebné osnovy a učebné programy, ktoré by poskytovali kvalitné vedomosti študentov a pripravili ich na profesionálnu dráhu terapeuta. Spojením množstva myšlienkových smerov sme dokázali vytvoriť medzinárodné vzdelávacie programy pre poskytované kurzy s rešpektom na pokyny vzdelávania a praxe stanovené WHO a ďalšími medzinárodnými humanitárnymi organizáciami ako Albert Schweitzer International Open University for Refugees and Minorities a The United Nations Peace University.

Zatiaľ čo na týchto platformách je možné získať teoretické vedomosti rôznych odborov alternatívnej medicíny, študenti si môžu rozšíriť svoje praktické vedomosti absolvovaním vzdelávacích programov pod záštitou OIUCM priamo v partnerských zariadeniach organizácie.

V súčasnosti sa finalizuje platforma e-learningu vo virtuálnych výukových strediskách, ktoré budú prebiehať formou online videoškolení, dištančného štúdia a digitálneho kampusu. V krátkom čase vám predstavíme vzdelávacie programy, ktoré budú spustené naraz na Slovensku, Nemecku, Čechách a Turecku.