Členstvo

Odlíšte svoju terapeutickú prax a zviditeľnite svoje služby členstvom v nadnárodnej skupine

Našim cieľom je spojiť a zastrešiť overených, certifikovaných a kvalifikovaných terapeutov. Podporiť ich k vzájomnej spolupráci a vzájomnému zdieľaniu skúseností a poznatkov. Našou ambíciou je vytvoriť platformu špecialistov, ktorí vynikajú nielen svojou odbornosťou ale aj ľudskými kvalitami, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou vykonávania akejkoľvek terapeutickej praxe.

Zastrešujeme terapeutov, ktorí vykonávajú svoju prácu zodpovedne a na základe dosiahnutého vzdelania v danom obore ako aj tých, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti prostredníctvom kvalitných vzdelávacích programov. Ak patríte k tým, ktorí túžia prispieť k vytvoreniu a posilneniu pozitívneho obrazu komplementárnej medicíny na Slovensku, radi vás medzi sebou privítame.

Prispejte svojim poznaním a skúsenosťami k tomu, aby alternatívna medicína na Slovensku získala miesto, ktoré si zaslúži. Staňte sa členom národnej organizácie Medicina Alternativa Slovakia a zároveň súčasťou svetovej organizácie komplementárnej medicíny. Zvýšte svoju profesionalitu a získajte ďalšie výhody vyplývajúce z členstva.

Výhody členstva   

Ako člen MAS môžete využívať logo medzinárodnej skupiny vo vašich reklamných a propagačných materiáloch. Členstvom v nadnárodnej skupine môžete zvýšiť svoj kredit profesionálneho terapeuta alebo lektora v oblasti komplementárnych terapií.  Na svojich  stránkach môžete uviesť link na web stránku organizácie MAS alebo MAE.

Staňte sa členom ešte dnes

a využívajte aj ďalšie výhody

 • Prístup k novým informáciám a trendom v oblasti alternatívnej medicíny
 • Zvýšenie vlastnej kvalifikácie a profesionality
 • Propagácia a podpora vašich terapeutických a vzdelávacích aktivít
 • Účasť na domácich i zahraničných akciách organizovaných MAS a MAE

Čo Vám ponúkame

 • Možnosť využívať logo nadnárodnej skupiny Medicina Alternativa na svojej web stránke a vo vašich propagačných materiáloch, publikáciách, bulletinoch
 • Certifikát člena organizácie
 • Identifikačnú kartu člena, ktorú vydáva európska organizácia Medicina Alternativa
 • Možnosť akreditovať vaše vzdelávacie programy
 • Zabezpečíme vám účasť na medzinárodných kongresoch a sympóziách
 • Finančne podporíme vaše projekty, ktoré súvisia s rozvojom alternatívnej medicíny na Slovensku
 • Vašu terapeutickú prax alebo organizáciu budeme propagovať na našej web stránke a prostredníctvom aktivít MAS

Medicina Alternativa Slovakia je nielen jedinou právoplatnou inštitúciou na Slovensku, ktorá združuje terapeutov a poskytovateľov služieb v oblasti holistických terapií, ale je zároveň aj súčasťou organizácie s medzinárodnou platformou. Veríme, že len vzájomnou spoluprácou a podporou môžeme šíriť poznanie, ktorého nositeľkou je alternatívna medicína.